Türkiye Cumhuriyeti

Vagadugu Büyükelçiliği

Büyükelçilik

Türkiye’nin Afrika’ya yönelik açılım politikası kapsamında, 8 Haziran 2009 tarihinde tekemmül eden 2009/15141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da açılması uygun bulunan Büyükelçiliğimiz 2012 yılının Mart ayında faaliyete başlamıştır.

Burkina Faso’daki üçüncü Büyükelçimiz olan Korkut Tufan, 20 Ekim 2015 tarihinde Devlet Başkanı Michel Kafando'ya güven mektubunu sunmuştur.

Vagadugu Büyükelçiliğimiz Afrika kıtasındaki 39 diplomatik temsilciliğimiz arasında yer almaktadır.